Werkwijze

Werkwijze behandelingen:

Intake

Tijdens de intake (het eerste en indien nodig eventueel ook het tweede gesprek) wordt geïnventariseerd welke klachten er bij u spelen, of er sprake is van een DSM-5 diagnose (zie ook kosten en vergoedingen). Daarnaast kijkt de psycholoog met u welke krachtbronnen u kunt inzetten om uw klachten aan te pakken.

U zult worden gevraagd een (of meerdere) online vragenlijst(en) in te vullen, bedoeld om de effecten van de behandeling te kunnen volgen en voor nadere diagnostiek naast het intakegesprek.

Bij de intake wordt u van harte uitgenodigd om een belangrijke naaste mee te nemen. Belangrijke naasten kunnen vaak een goede aanvulling geven op de informatie wat er speelt, hebben zelf vaak ook vragen die tijdens de intake beantwoord kunnen worden en hun steun is vaak zeer helpend bij het behandelproces.

Behandelovereenkomst

Vanuit de informatie uit de intake en de vragenlijsten wordt een behandelovereenkomst met u opgesteld. Hierin wordt weergegeven wat de klachten zijn waarvoor u behandeling aangaat, eventueel welke diagnose past bij de klachten die u heeft, welke behandelvorm wordt ingezet en worden de gemaakte behandelafspraken vastgelegd.

Behandelsessies duren ca. 45 tot 50 minuten per keer. In uw behandelovereenkomst wordt besproken of de afspraken wekelijks of in een andere frequentie plaatsvinden en hoeveel behandelsessies naar verwachting nodig zullen zijn.

Behandeling

De behandelgesprekken zijn een samenwerking tussen u en de psycholoog. De gesprekken volgen deels een vaste agenda en worden deels aangepast aan wat er tijdens het behandelgesprek aan inzichten ontstaan.

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethodes, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dit zijn allen goed onderzochte en bewezen effectieve methodes.

Buiten de behandelsessies kunt u gevraagd worden huiswerkopdrachten te doen, zoals het lezen van informatie, bijhouden van een dagboek gericht op klachten, gevoelens of gedachten of het oefenen van behandelde vaardigheden.

Afronding en evaluatie

Gedurende de behandeling wordt in de sessie geëvalueerd of deze naar verwachting verlopen. Bij langer durende behandelingen zult u tussentijds de vraag krijgen opnieuw de online vragenlijst(en) in te vullen om zicht te krijgen op de behandelvoortgang.

In de eindfase van de behandeling staan we opnieuw stil bij de stand van zaken ten aanzien van uw aanvangsklachten en het te bereiken doel vanuit de behandeling. U zult voorafgaand aan het afrondende gesprek de vraag krijgen opnieuw de online vragenlijst(en) in te vullen, de bevindingen uit de voor- (eventueel tussen-) en nameting zullen met u worden besproken.

Bij de evaluatiegesprekken is uw belangrijke naaste opnieuw van harte welkom.