Tarieven en vergoedingen

Praktijk Lignum biedt zorg aan volwassenen (18 jaar en ouder) vanuit:

  • Generalistische Basis-GGZ
  • Onverzekerde zorgproducten (OVP)
  • Zorg betaald door de werkgever, via het IVP of bedrijfsarts
  • Coaching

Behandelingen en kosten:

Praktijk Lignum heeft in 2021 geen contracten afgesloten met verzekeraars en brengt de kosten voor behandeling bij u in rekening aan het eind van de behandeling (op verzoek kan dit eventueel per sessie of in termijnen). U kunt deze dan, afhankelijk van de vergoeding die uw verzekeraar u biedt, (deels) terugkrijgen van uw verzekering.

Voor 2022 heeft Praktijk Lignum een contract afgesloten met DSW, voor deze zorgverzekeraar en voor zorgverzekeringen die hieronder vallen (Stad Holland en inTwente) geldt dat de facturen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend kunnen worden door Praktijk Lignum.

In 2022 gaat de GGZ-vergoedingenstructuur over naar het Zorgprestatiemodel. Hier leest u wat dit voor u betekent:   Informatie Zorgprestatiemodel 2022

Verzekerde zorg:

Hiervoor is een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. U krijgt een verwijsbrief als er sprake is van psychische klachten waarbij de verwijzer vermoedt dat er sprake is van een DSM-diagnose.

Wordt tijdens de intake bevestigd dat uw klachten inderdaad aansluiten bij een DSM-diagnose binnen het vergoede pakket? Dan komt u in aanmerking voor een (deels) vergoede behandeling vanuit de basisverzekering. Houdt hierbij rekening met het wettelijk eigen risico, dat in rekening wordt gebracht door uw zorgverzekeraar.

Vraag zelf na bij uw zorgverzekeraar wat verder de vergoeding van uw polis is voordat we van start gaan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Houd er rekening mee dat  er een deel door uzelf moet worden betaald, tenzij u een restitutiepolis hebt.

De tarieven die Praktijk Lignum rekent voor behandeling zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Directe tijd is een behandelsessie of ander direct (telefonisch) contact met u, indirecte tijd is administratietijd zoals verslaglegging van de gesprekken of intake- en afsluitbrief naar verwijzer.

NZA-tarief 2021:

    • Zorgproduct kort: € 522,13. Voor lichte stoornis die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengt. Maximale duur van de behandeling in directe en indirecte tijd is 290 minuten (reken op max. 5 behandelsessies inclusief intake).
    • Zorgproduct middel: € 885,01. Voor matig ernstige problematiek die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijkse leven . Maximale duur van de behandeling in directe en indirecte tijd is 495 minuten (reken op max. 8 behandelsessies inclusief intake) .
    • Zorgproduct intensief: € 1.434,96. Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven. Maximale duur van de behandeling in directe en indirecte tijd is 750 minuten (reken op maximaal 12 behandelsessies inclusief intake).
    • Onvolledig Traject: € 219,78. Als na de intake toch wordt besloten geen behandeling aan te gaan. Maximale duur van de behandeling in directe en indirecte tijd is 120 minuten.

NZA-tarief 2022 (indirecte tijd is hierin verwerkt):

    • Diagnostiek (waaronder intake) -> 45 tot 60 min: € 142,31     -> 60 tot 75 min: € 163,37
    • Behandeling                                         -> 45 tot 60 min: € 120,99     -> 60 tot 75 min: € 143,71

Niet verzekerde zorg:

Wanneer er bij u geen sprake is van een DSM-diagnose, of sprake is van een DSM-diagnose die buiten het verzekerde pakket valt, dan kan er geen vergoeding worden aangevraagd bij uw verzekeraar vanuit de basisverzekering. Ook dan geldt het door de NZA vastgestelde particuliere maximumtarief (€110,27 voor Onverzekerd Product (OVP), Praktijk Lignum rekent € 100,- per sessie (45-50 min).

Dit geldt bijvoorbeeld voor behandeling van werkgerelateerde problematiek zoals burn-out, spanningsklachten,  rouw, levensfase- of relatieproblematiek.

Heel soms kan wel een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar mogelijk zijn vanuit de aanvullende verzekering, maar hier zijn vaak strikte voorwaarden voor. Vraag zelf na bij uw zorgverzekeraar wat eventueel de vergoeding van uw aanvullende polis is voordat we van start gaan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Behandeling via werkgever/ARQ-IVP:

De behandeling van werkgerelateerde klachten kan soms op advies van uw bedrijfsarts door uw werkgever worden betaald. Praktijk Lignum is als netwerkpsycholoog betrokken bij het Instituut voor Psychotrauma , indien uw werkgever een contract heeft met ARQ-IVP kunt u via de bedrijfsarts worden verwezen.

Behandeling afzeggen:

Indien u een afspraak wilt afzeggen dan kan dit kosteloos tot 24 uur van tevoren (per mail, whatsapp of telefonisch). Indien u te laat afzegt of u bent zonder berichtgeving niet aanwezig op de afspraak, dan brengt praktijk Lignum een vergoeding van  €50,-  bij u in rekening (deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar).

Coaching en kosten:

Coaching staat los van psychische klachten of zorgverzekeringswet en wordt nooit vergoed door de zorgverzekeraar. Daarnaast is coaching niet vrijgesteld van BTW, zoals behandeling dat wel is.

Tarief voor coaching (particulieren) per 50 minuten: €100,- (incl. BTW). Indien u te laat afzegt of u bent zonder berichtgeving niet aanwezig op de afspraak, dan brengt praktijk Lignum een vergoeding van  €50,-  bij u in rekening.

 

  
  

Els Pennings   (1978)

Welkom bij mijn praktijk Lignum. Ik ben  sinds 2004 werkzaam als psycholoog en heb in 2011 mijn BIG-registratie Gezondheidszorgpsycholoog (GZ) behaald. In mei 2019 ben ik gestart met mijn eigen praktijk, naast mijn werk binnen de GGZ.

In mijn werk ervaar ik dat het behandelen van mensen  veel voldoening geeft. Het is dankbaar werk, wanneer je ziet dat door de (soms best pittige) behandeling, de persoon die ik mag behandelen, weer het leven op kan pakken en daarbij ook nog de persoonlijke groei voelt die zij/hij heeft doorgemaakt.

Uitingen als: “Ik voel me sterker dan tevoren”, “ik heb geleerd dat ik een sterk persoon ben” of “door het aangaan van de behandeling heb ik veel meer waardering voor mezelf gekregen” en “ik wist niet dat  ik dit kon”, maken mijn werk waardevol.

Naast mijn werk vind ik het belangrijk om te genieten en te ontspannen. Samen met mijn partner woon ik met veel plezier in een bosrijke omgeving, doe ik aan yoga en haal ik voldoening uit het maken van muziek; ik bespeel een houtblaasinstrument.

Mijn opleidingen:

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG 
2018/2019
Arq-Academy  
EMDR2014-2016

EMDR Advanced  EMDR & ACT Centrum
Docent P. Baldé

Vervolgcursus EMDR EMDR & ACT Centrum
Docent P. Baldé

Basisopleiding EMDR Cure & Care Development
Docent drs. S.B. Meijer

 
Gezondheidszorgpsycholoog2009 – 2011

Postacademische PSY-Opleidingen in Groningen.

Volwassenen & ouderen

BIG-registratie behaald per 29 augustus 2011

 
Psychologie1997 – 2004

Rijksuniversiteit Groningen

Afstudeerrichting Functieleer met specialisme neuro/biopsychologie

Bul, Master of Science behaald in 2004.