Tarieven en vergoedingen

 

Praktijk Lignum biedt zorg aan volwassenen (18 jaar en ouder) vanuit:

  • Generalistische Basis-GGZ
  • Onverzekerde zorgproducten (OVP)
  • Zorg betaald door de werkgever, via het IVP of bedrijfsarts
  • Coaching

Behandelingen en kosten:

Behandeling binnen de basis-GGZ valt onder de basisverzekering, dit betekent dat uw wettelijk eigen risico in rekening wordt gebracht door uw zorgverzekering.

Praktijk Lignum werkt in 2022 grotendeels contractvrij en dit bekent dat de factuur naar uzelf gaat, u kunt deze dan (grotendeels) terugkrijgen van uw verzekering afhankelijk van welke vergoeding uw verzekering biedt.

Voor 2022 heeft de praktijk een contract met DSW, voor deze zorgverzekeraar en voor zorgverzekeringen die hieronder vallen (Stad Holland en inTwente) geldt dat de facturen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend worden door Praktijk Lignum.

In 2022 is de GGZ-vergoedingenstructuur overgegaan naar het Zorgprestatiemodel. Hier leest u meer hierover:   Informatie Zorgprestatiemodel 2022

Verzekerde zorg:

Hiervoor is een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. U krijgt een verwijsbrief als er sprake is van psychische klachten waarbij de verwijzer vermoedt dat er sprake is van een DSM-diagnose.

Wordt tijdens de intake bevestigd dat uw klachten inderdaad aansluiten bij een DSM-diagnose binnen het vergoede pakket? Dan komt u in aanmerking voor een (deels) vergoede behandeling vanuit de basisverzekering. Houdt hierbij rekening met het wettelijk eigen risico, dat in rekening wordt gebracht door uw zorgverzekeraar.

De tarieven die Praktijk Lignum rekent voor behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Directe tijd is een behandelsessie of ander direct (telefonisch) contact met u, indirecte tijd is administratietijd zoals verslaglegging van de gesprekken of intake- en afsluitbrief naar verwijzer.

NZA-tarief 2022 (per duur consult, de indirecte tijd is in het tarief verrekend):

    • Diagnostiek (waaronder intake) -> 45 tot 60 min: € 142,31     -> 60 tot 75 min: € 163,37
    • Behandeling                                         -> 45 tot 60 min: € 120,99     -> 60 tot 75 min: € 143,71

De praktijk brengt de daadwerkelijk bestede tijd in rekening en maakt geen gebruik van ‘planning is realisatie’.

Niet verzekerde zorg:

Wanneer er bij u geen sprake is van een DSM-diagnose, of sprake is van een DSM-diagnose die buiten het verzekerde pakket valt, dan kan er geen vergoeding worden aangevraagd bij uw verzekeraar vanuit de basisverzekering. Dan geldt het door de NZA vastgestelde particuliere maximumtarief  à €110,27 voor Onverzekerd Product (OVP) per sessie (45-50 min).

Dit geldt bijvoorbeeld voor behandeling van werkgerelateerde problematiek zoals burn-out, spanningsklachten,  rouw, levensfase- of relatieproblematiek.

Behandeling via werkgever/ARQ-IVP:

De behandeling van werkgerelateerde klachten kan soms op advies van uw bedrijfsarts door uw werkgever worden betaald. Praktijk Lignum is als netwerkpsycholoog betrokken bij het Instituut voor Psychotrauma , indien uw werkgever een contract heeft met ARQ-IVP kunt u via de bedrijfsarts worden verwezen.

Behandeling afzeggen:

Indien u een afspraak wilt afzeggen dan kan dit kosteloos tot 24 uur van tevoren (per mail, whatsapp of telefonisch). Indien u te laat afzegt of u bent zonder berichtgeving niet aanwezig op de afspraak, dan brengt praktijk Lignum een vergoeding van  €50,-  bij u in rekening (deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar).

Coaching en kosten:

Coaching staat los van psychische klachten of zorgverzekeringswet en wordt nooit vergoed door de zorgverzekeraar. Daarnaast is coaching niet vrijgesteld van BTW, zoals behandeling dat wel is.

Tarief voor coaching (particulieren) per sessie (ca. 50 minuten):  €125,- (incl. BTW). Indien u te laat afzegt of u bent zonder berichtgeving niet aanwezig op de afspraak, dan brengt praktijk Lignum een vergoeding van  €50,-  bij u in rekening.