Registraties

BIG-registratie

Gezondheidszorgpsycholoog is een beschermde titel. In de wet Beroepen In de Gezondheidszorg (wet BIG) is vastgelegd wie deze titel mag voeren. Mijn werkzaamheden vallen onder het wettelijk tuchtrecht.

Ik sta als Gezondheidszorgpsycholoog in het register voor Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) onder nummer 69914715625.

KVK

Praktijk Lignum staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 72806710

Beroepsverenigingen

Ik ben aangesloten bij de Landelijk vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).