Tarieven en vergoedingen

Praktijk Lignum biedt psychologische behandeling aan volwassenen (18 jaar en ouder), voor lichte tot matige psychische klachten (Basis-GGZ).

  •  Kosten en vergoeding:

Vergoeding (geheel of gedeeltelijk) vanuit uw basisverzekering is mogelijk als uw klachten passen bij een verzekerde DSM-5-classificatie, dit is onder andere het geval bij depressie, angststoornissen en posttraumatisch stress stoornis (PTSS).

Wanneer er bij u geen DSM-5-classificatie vastgesteld kan worden of indien er sprake is van een DSM-5-classificatie die buiten het verzekerde pakket valt (voorbeelden hiervan zijn burn-out, spanningsklachten, rouwklachten of levensfase- of relatieproblematiek), dan kan er geen vergoeding worden aangevraagd bij uw verzekeraar vanuit de basisverzekering.

Indien een intake nodig is om dit te kunnen vaststellen, dan wordt deze wel vergoed.

Verzekerde zorg:

Behandeling bij een GZ-psycholoog valt onder uw basisverzekering, uw zorgverzekering brengt ieder jaar opnieuw eerst uw wettelijk eigen risico van €385,- (en uw eventueel vrijwillig verhoogde eigen risico) in rekening, als deze nog niet opgegaan is aan andere zorg.

Praktijk Lignum heeft in 2024 geen contracten met zorgverzekeraars, dit bekent dat de factuur naar uzelf gaat om in te dienen bij uw verzekering. U kunt deze dan geheel of gedeeltelijk terugkrijgen van uw verzekering afhankelijk van welke vergoeding uw verzekering biedt. Vraag hierbij na welk percentage van het NZA-tarief (Nederlandse Zorgautoriteit) uw verzekering vergoedt. Bij een zuivere restitutiepolis wordt 100% vergoed, bij een combinatie- of naturapolis vaak een bepaald percentage tussen 65 en 80%.

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering gelden een aantal eisen:

    • Er moet het vermoeden zijn van psychische klachten passend bij een vergoedde DSM-5-classificatie.
    • Een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist is nodig.

Tarieven:

De tarieven die Praktijk Lignum rekent voor verzekerde zorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. In dit tarief is zowel de directe tijd (een behandelsessie of ander direct (telefonisch) contact met u) als indirecte tijd (administratietijd zoals verslaglegging van de gesprekken of intake- en afsluitbrief naar verwijzer) verwerkt.

Het NZA-tarief in 2024 (per meest gebruikte tijdsduur consult):

Diagnostiek (incl. intake)45 tot 60 min€ 159,70 
 60 tot 75 min€ 183,44 
Behandeling  45 tot 60 min€ 135,89 
 60 tot 75 min€ 161,46 

De praktijk brengt de daadwerkelijk bestede tijd in rekening en maakt geen gebruik van ‘planning is realisatie’.

Tarief onverzekerde zorg:

Hiervoor geldt het door de NZA vastgestelde tarief ‘niet-basispakketzorg’  per sessie (45-50 min).

2024€ 132,24

Behandeling via werkgever/ARQ-IVP:

De behandeling van werkgerelateerde klachten kan soms op advies van uw bedrijfsarts door uw werkgever worden betaald. Praktijk Lignum is als netwerkpsycholoog betrokken bij het Instituut voor Psychotrauma , indien uw werkgever een contract heeft met ARQ-IVP kunt u via de bedrijfsarts worden verwezen.

Behandeling afzeggen of no show:

Indien u een afspraak wilt afzeggen dan kan dit kosteloos tot 24 uur van tevoren (per mail, whatsapp of telefonisch).

Indien u te laat afzegt of u bent zonder berichtgeving niet aanwezig op de afspraak, dan brengt praktijk Lignum een vergoeding van  €50,-  bij u in rekening (deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar).