Kwaliteit en regelgeving

ALGEMENE VOORWAARDEN
Een psychologenpraktijk is geacht algemene voorwaarden op te stellen.

Lees hier de algemene voorwaarden van Praktijk Lignum: 10-05-2019

KLACHTENREGELING
In mijn werk doe ik er alles aan om respectvol en professioneel te werken. Mocht u echter onverhoopt toch een klacht over mij hebben, dan verzoek ik u indien mogelijk deze eerst met mijzelf te bespreken.

Praktijk Lignum is aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Indien we er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP. Meer informatie hierover vindt u via deze link:  Klachtenregeling voor cliënten.

KVK
Praktijk Lignum staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 72806710

KWALITEITSSTATUUT
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat de zorgaanbieder heeft geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording. De zorgaanbieder zorgt daarmee voor gepaste zorg binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Goedgekeurd kwaliteitsstatuut Praktijk Lignum : 10-01-2022

 

PRIVACY
Praktijk Lignum waarborgt het zorgvuldig omgaan met uw privacygevoelige informatie door gebruik te maken van een goed beschermd elektronisch patiëntendossier dat aan alle eisen (ISO en NEN) voldoet, daarnaast beveiligd te mailen (via ZIVVER) en ervoor te zorgen voor een beveiligde website (SSL; te zien aan het groene slotje, beveiligd met reCAPTCHA; te zien rechts onderaan de pagina’s).

In het privacystatement informeert praktijk Lignum u over welke privacymaatregelen er allemaal een rol spelen als u gebruik maakt van de diensten van praktijk Lignum. Privacystatement Praktijk Lignum:  30-04-2019