Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

 

In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat de zorgaanbieder heeft geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording. De zorgaanbieder zorgt daarmee voor gepaste zorg binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk.

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut Praktijk Lignum : 10-01-2022